نرم افزار Transit جهت تخلیه توتال استیشنهای نیکون.

نرم افزار Transit در نوع خود یکی از کاملترین نرم افزارهای موجود میباشد که نه تنها میتوان اطلاعات دوربین را تخلیه کرد ، بلکه میتوان عملیات ترانسفورماسیون و تولید نقشه را نیز انجام داد.

برای تولید نقشه با استانداردهای سازمان نقشه برداری میتوانید نرم افزار SOANIK (تولید شده توسط شرکت سوآن را نیز از اینجا دانلود کنید)

نرم افزار دیگری که برای تخلیه توتال استیشنهای نیکون استفاده میشوذ نرم افزار  Nikon Exchange  میباشد که میتوانید آنرا نیز از اینجا دانلود کنید.