• ضمن تبریک به مناسبت سال جدید و آرزوی موفقیت برای کلیه مهندسان در عرصه عمران و نقشه برداری به اطلاع میرساند که شرکت جامع سوآن در سال جدید مانند سالهای قبل از تاریخ 14 فروردین در خدمت کلیه مهندسان و همکاران عزیز میباشد.