نرم افزار شبیه ساز توتال استیشنهای لایکا

با این نرم افزار میتوان با استفاده از متدهای شبیه سازی کاملا با توتال استیشنهای ساختمانی لایکا آشنا شد.