این نرم افزار GPSهای سری 1200 لایکا را شبیه سازی کرده و شما را با این سری دستگاههای لایکا آشنا میکند.

نرم افزار شبیه سازGPSهای سری 1200 لایکا

این نرم افزار GPSهای سری 1200 لایکا را شبیه سازی کرده و شما را با این سری دستگاههای لایکا آشنا میکند.