باطری کنترلر تریمبل مدل TSC2 ساخت مکزیک.

اصلی و دارای گارانتی

موجود شده است.